RONNOR je akreditovana laboratorija za fizička ispitivanja na terenu u oblasti termotehnike.