DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE

SERTIFIKAT AKREDITACIJE

Ovde možete videti sertifikat akreditacije laboratorije za ispitivanje.

POLITIKA KVALITETA LABORATORIJE

O principima na kojima se bazira naše poslovanje možete pročitati u sledećem dokumentu.

ANKETNI LIST

Anketni list ima za cilj sagledavanja stepena efikasnosti našeg poslovanja i iskustva naših klijenata.

OBIM AKREDITACIJE

Podaci o obimu akreditacije, što uključuje skraćeni i detaljni obim akreditacije.

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Ovim opštim uslovima poslovanja definiše standardne uslove relevantne za poslovanje laboratorije sa njenim klijentima.

IDENTIFIKACIJA

Ovde možete pronaći potrebne podatke za identifikaciju preduzeća.